Fotografiet som Vidundermiddel

Mirakuløs fotografering

Kalder vi i virkeligheden for Fotografiet som Vidundermiddel